ด้านสุขภาพ ไม่เจ็บไม่ป่วย ส่วนคนป่วยก็จะหาย  ด้านการงาน ท่านจะได้เปลี่ยนงาน เลื่อนตำแหน่ง หากแข่งขันจะได้รับชัยชนะ หากมีอุปสรรค มีใครหมายร้าย จะทำอะไรท่านไม่ได้ เมื่อวันที่ถึงพร้อมอะไรก็ฉุดท่านไม่อยู่ ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ได้ใช้ของราคาแพง คุณภาพชีวิตดีกว่าใครหลายคน ด้านความรัก คนโสด จะได้พบรักแท้ ในที่สุดท่านทั้งคู่ก็หากันเจอ เป็นรักที่ไม่ยึดติด ไม่เรียกร้องให้อีกฝ่ายต้องรัก ไม่ต้องการครอบครอง เพียงหวังให้อีกฝ่ายมีความร่มเย็นแห่งจิต เป็นรักที่เข้มแข็ง คนมีครอบครัว ด้วยคู่ของท่านเป็นคนใจบุญสุนทาน มีเมตตากรุณา ผลบุญจึงส่งมาถึงบุตรหลาน และบริวาร เป็นดั่งต้นไม้ใหญ่คอยให้ร่มเงา กันแดดกันฝน ให้จิตใจได้อบอุ่นและมีเกราะกำบังเหตุร้ายเสมอ