ด้านสุขภาพ ช่วงนี้เป็นระยะปลายไข้ หากไม่ยอมพักผ่อน จะเป็นหนักกว่าเดิม ด้านการงาน ท่านมีเกณฑ์ตกงาน เปลี่ยนงานใหม่ โยกย้ายตำแหน่ง ด้านการเงิน ไม่ค่อยดีนัก ท่านควรประมาณตน เลิกซื้อสิ่งของที่ยังไม่จำเป็น ในส่วนของความรัก สำหรับคนโสด ท่านอยากใช้ชีวิตโสดไปสักระยะ ยังเบื่อหน่ายกับเรื่องความรัก ส่วนท่านที่มีครอบครัว ท่านมุ่งมั่นในการสร้างฐานะการเงิน ช่วงนี้ยังไม่มีเวลาให้คนรัก แต่เขาก็เข้าใจท่านดี

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………ด้านสุขภาพ วันนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วย ด้วยโรคทางอารมณ์ ควรรีบรักษา ไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อการทำงาน และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ด้านการงาน จะมีปัญหาหรืออึดอัดกับคนในที่ทำงาน อาจโดนใส่ร้าย ไม่ให้ความร่วมมือ ด้านการเงิน ควรคิดให้หนัก ในวันที่มีรายได้มาก ให้เก็บสะสมไว้ ไม่เช่นนั้นจะขัดสนเหมือนวันนี้ ในส่วนของความรัก สำหรับคนโสด ยังไม่เจอใคร ด้วยท่านเองก็อยากพัก ไม่อยากว้าวุ่นใจ ส่วนท่านที่มีครอบครัว ท่านมีค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวสูง จึงต้องเร่งหาเงิน ถึงอย่างนั้นคนในครอบครัวก็พร้อมที่จะเข้าใจ

………………………………………………………………………………………………………………..

ด้านสุขภาพ สุขภาพของท่านอาจแย่ลง เป็นผลจากการไม่พักผ่อน ท่านมีความกังวลปัญหาทางสุขภาพของคนในครอบครัว ด้านการงาน วันนี้การเจรจาไม่ค่อยราบรื่นนัก เป็นไปด้วยความยากรำบาก ท่านอาจต้องหาผู้ช่วย หรือคนที่ท่านไว้ใจให้ทำงานแทน ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ท่านมีเกณฑ์ถูกหลอกให้เสียทรัพย์ ควรงดให้ใครหยิบยืม ในส่วนของความรัก สำหรับคนโสด วันนี้ท่านยังไม่พร้อม และยังไม่อยากเปิดใจให้ความรักครั้งใหม่ ส่วนท่านที่มีครอบครัว การไม่พูดคุยเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น จะทำให้ท่าน ค่อย ๆ ห่างกัน