วันนี้เป็นวันแห่งการพิพากษา ดวงของท่านจึงเป็นผลกรรมที่เกิดจากการกระทำมาแต่ครั้งก่อน ทำดีได้ดี ทำชั่วกรรมย่อมสนอง ด้านสุขภาพ โอกาสหายครึ่งต่อครึ่ง แต่หากท่านสู้ท่านจะชนะโรคภัยได้แน่นอน ด้านการงาน วันนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง อาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน ครอบครัว หรือความรัก หรือท่านอาจมีความคิดที่จะโยกย้ายการงาน  การเปลี่ยนงานใหม่ การได้รับตำแหน่งใหม่ การได้เลื่อนขั้น หรือคิดจะการเปลี่ยนที่อยู่ ด้านการเงิน วันนี้จะเป็นวันที่ท่านได้เก็บดอกออกผล ตามที่ท่านได้ลงทุนลงแรงไป ตามเหตุและผลที่ควรจะเป็น แต่หากท่านไม่ทำอะไรเลย แน่นอนว่า ผลจะปรากฏชัดในวันนี้ ด้านความรัก คนโสด อาจได้พบรักเก่า อาจได้กลับมาคบกันอีกครั้ง คนมีครอบครัว  หากดูแลกันมาดี สร้างเหตุแห่งความดีแล้ว ก็จะแสดงผลในวันนี้ แต่หากสร้างเหตุแห่งความไม่ดี ผลที่ได้ในวันนี้ก็จะร้ายเช่นกัน