ด้านสุขภาพ วันนี้อาการเจ็บป่วยค่อย ๆ หายดี อยู่ในช่วงปลายไข้ ด้านการงาน วันนี้ท่านจะเป็นเจ้าโปรเจค แต่แนะนำให้คนอื่นทำแทนจะดีกว่า หรือจ้างลูกน้อง ท่านเหมาะแก่การเป็นผู้คิดมากกว่าเป็นผู้ลงมือทำ  ด้านการเงิน วันนี้คุณฝันหวาน อยากได้เงินทอง สมบัติเยอะ ๆ แต่ไม่ค่อยลงมือทำ จำนวนเงินจึงเป็นแค่ภาพที่วาดไว้ สำหรับด้านความรัก คนโสด วันนี้ท่านจะสวมบทบาทเป็นนักรัก ระวังความเจ้าชู้ จะพาซวย คนมีครอบครัว ระวังจะไปหว่านเสน่ห์ให้คนนอก คู่ครองของท่านจะไม่ให้อภัย