ด้านการงาน การงานโดดเด่น โดยเฉพาะอาชีพทางการแพทย์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา ด้านการเงิน ทำเท่าไหร่ได้เท่านั้น ขยันมากได้ค่าตอบแทนมาก ขี้เกียจ ได้ค่าตอบแทนต่ำ เป็นไปตามสัจธรรม ด้านความรัก คนโสด ท่านจะเจอนักวิชาการ มีระเบียบ พูดจาด้วยหลักเหตุผล ส่วนคนมีครอบครัว ท่านจะได้เจอเรื่องเร้นลับ เหนือธรรมชาติ