คาถาเงินล้าน พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

คาถาเงินล้าน พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)


2018-08-09 23:13:29

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ท่านเป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกาย ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานและวิชามโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) โดยท่านได้กล่าวไว้ว่า “คาถาบทต่างๆ เหล่านี้ ได้มาโดยตรงจากสมเด็จองค์ปฐม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นเวลานานถึง 4 ปี จึงได้ครบพระคาถาที่มีความสมบูรณ์ และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2527 เวลา 23.58 น. สมเด็จองค์ปฐม ได้ตรัสบอกอนุญาตให้เผยแพร่ได้  เพื่อบรรเทาทุกข์ในภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่..."

รวม พระคาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ยิ่งสวดยิ่งได้ทรัพย์ 

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

คาถาพระพุทธกัสสป

พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ
พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคทั้งหลาย วินาศสันติ
ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ
อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ

คาถาปัดอุปสรรค

นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

ถือเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่องค์สมเด็จฯได้อนุญาตให้พุทธบริษัทใช้เป็นสาธารณะ เพื่อบรรเทาปัญหาทางด้านการเงิน โดยมีความเชื่อว่ายิ่งสวดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ผลมากเท่านั้น ถ้าจะให้ดีควรสวดอย่างน้อยวันละ 9 จบเป็นประจำทุกวัน หรือควรสวดวันละ 30 จบ แต่ถ้าตกระกำลำบากจริงๆ ชีวิตมีวิกฤตมากๆ ให้สวดพระคาถาวันละ 108 จบ แล้วจะเห็นทางออกของชีวิต

ดูดวงความรัก

เสริมดวงชตา