บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ


2018-08-09 22:07:27

พระพิฆเนศ คือเทพเจ้าแห่งจักรวาล การสักการะบูชาพระพิฆเนศ และการขอพร ย่อมทำให้เกิดความสำเร็จ สมดังปารถนาเสมอ

"โอม ศรีคะเนศายะนะมะ

ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ

เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน

กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ

ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห

มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ

โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ

โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ"

 

ดูดวงความรัก

เสริมดวงชตา