ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่


2018-08-04 19:31:06

สำหรับใคร ที่กำลังมองหา ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กับวันที่เป็นมงคล วันนี้ทางเว็บเรา ก็ได้นำเอา วันและเวลาดีๆ มาฝากทุกท่านได้รู้กัน เนื่องจากตั้งแต่สมัยก่อน การที่จะปลูกบ้าน จำเป็นต้องดูฤกษ์ก่อนทุกครั้ง เพื่อที่จะทำให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา รวมไปถึงการเปิดทางให้กับ สิ่งดีๆได้เข้ามาสู่บ้านอีกด้วย โดยปกติฤกษ์ดี หรือที่เรียกว่า บูรณะฤกษ์ ที่เหมาะกับงานมงคล นั้นจะมีทั้งหมด 4 ฤกษ์คือ

1. มหัทธโณฤกษ์ = ฤกษ์ที่เกี่ยวกับ การขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน เปิดห้างร้าน

2. ภูมิปาโลฤกษ์ = ฤกษ์ที่เกี่ยวกับ การงานที่ต้องการความมั่นคง ความถาวร ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ การเกษตร การเช่าซื้อ หรืองานก่อนสร้าง ศาลพระภูมิ

3. เทวีฤกษ์ = ฤกษ์งานมงคลต่างๆ

4. ราชาฤกษ์ = ฤกษ์งานมงคลต่างๆ

พาส่อง ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดี ที่สุดในปี 2565 ที่เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันดี ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนมกราคม

1. วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

เวลา 15.45-16.39 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 17.09-18.02 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

เวลา 08.09-08.59 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.45-10.40 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.24-13.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.40-15.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 16.39-17.34 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 19.07-19.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

เวลา 08.11-09.01 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.42-10.38 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.26-13.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.42-15.32 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 16.36-17.26 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

เวลา 08.12-09.02 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.43-10.39 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.27-13.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.34-15.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 16.37-17.27 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

เวลา 08.14-09.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.46-10.42 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.30-13.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.46-15.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 16.40-17.30 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

เวลา 08.16-09.06 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.47-10.43 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.31-13.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.47-15.37 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 16.41-17.31 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 

วันดี ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกุมภาพันธ์

1. วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.04-09.54 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.41-12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.21-14.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.01-15.51 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.42-17.32 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.05-09.55 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.42-12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.22-14.13 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.03-15.53 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.42-17.33 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.06-09.56 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.43-12.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.23-14.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.04-15.54 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.42-17.33 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.07-09.57 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.44-12.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.24-14.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.05-15.55 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.43-17.34 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.08-09.58 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.45-12.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.24-14.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.05-15.59 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.43-17.35 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.10-10.00 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.45-12.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.25-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.06-15.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.45-17.36 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.12-10.02 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.47-12.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.27-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.08-15.58 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.47-17.37 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

8. วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.13-10.03 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.46-12.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.28-14.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.09-15.59 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.48-17.38 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 

วันดี ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนมีนาคม

1. วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

เวลา 15.56-16.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 17.36-18.26 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

เวลา 06.35-07.25 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.19-10.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.59-11.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.39-13.29 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.36-16.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

เวลา 09.06-09.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.46-11.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.09-13.59 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.52-16.42 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 17.22-18.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

เวลา 09.39-10.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.19-12.09 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 

วันดี ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนเมษายน

1. วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

เวลา 07.50-08.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 09.30-10.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น คนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

เวลา 07.42-08.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 09.22-10.21 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

เวลา 07.20-08.30 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.15-11.05 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.59-13.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 

วันดี ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนพฤษภาคม

1. วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

เวลา 11.43-12.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.43-14.38 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.39-09.34 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.28-12.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.46-14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.16-09.11 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.05-12.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.22-14.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.04-08.59 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.52-11.47 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.10-14.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 

วันดี ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนมิถุนายน

1. วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

เวลา 07.51-08.46 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.40-11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.58-13.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.53-16.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

เวลา 07.24-08.19 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.13-11.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.30-13.25 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.47-15.42 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

เวลา 07.06-08.01 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.56-10.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.46-12.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.36-15.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

เวลา 09.40-10.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.30-13.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.23-15.18 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

เวลา 06.43-07.38 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.32-10.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.17-13.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

เวลา 06.41-07.36 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.19-12.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.09-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 

วันดี ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกรกฎาคม

1. วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

เวลา 06.35-07.30 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.23-10.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.33-12.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.03-13.58 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

เวลา 06.22-07.17 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.11-10.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.01-11.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.51-14.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

เวลา 06.14-07.09 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.02-09.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.52-11.47 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.37-14.32 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.15-17.10 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2565 พิธีการขึ้นบ้านใหม่และข้อห้าม

4. วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

เวลา 06.06-07.01 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.56-09.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565

เวลา 06.01-06.56 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.19-11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.37-14.32 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

เวลา 08.25-09.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.15-11.10 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.05-14.00 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.09-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.01-13.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.32-16.27 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

8. วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

เวลา 05.22-06.17 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.11-09.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.01-10.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.56-13.51 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.24-16.19 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

9. วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

เวลา 05.51-06.26 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.07-09.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เช็กฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 ด้วยตัวเอง

 

วันดี ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนสิงหาคม

1. วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

เวลา 07.15-08.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 09.05-10.00 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.22-15.17 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

เวลา 06.42-07.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 09.32-10.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.49-14.44 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 

วันดี ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกันยายน

1. วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

เวลา 05.32-06.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.22-09.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.45-13.40 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.54-16.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

เวลา 12.40-13.35 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.50-16.45 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

เวลา 05.14-06.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.59-08.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

เวลา 08.25-09.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.08-13.05 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.17-16.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

เวลา 06.23-07.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.44-12.39 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.53-15.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เวลา 06.20-07.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.34-12.29 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.43-15.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

เวลา 06.45-07.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.30-10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.19-12.14 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.26-15.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 

วันดี ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนตุลาคม

1. วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

เวลา 10.23-11.28 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 13.32-14.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 15.22-16.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

เวลา 07.26-08.21 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.11-11.06 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.26-13.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 15.16-16.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

เวลา 09.24-10.18 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.32-13.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.17-15.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

เวลา 09.16-10.11 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.27-13.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เวลา 08.24-09.15 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.33-12.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.23-14.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

เวลา 11.12-12.05 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.56-13.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.09-16.04 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

เวลา 05.59-06.54 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 07.49-08.44 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 

วันดี ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนพฤศจิกายน

1. วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เวลา 07.09-08.04 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.20-11.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.14-13.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.33-10.28 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.23-12.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.31-14.26 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.19-17.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.20-10.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.10-12.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.19-14.14 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.07-17.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 

วันดี ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนธันวาคม

1. วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.09-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.19-13.14 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.06-16.01 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

เวลา 05.19-06.14 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.19-09.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

เวลา 08.02-08.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 09.52-10.47 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.12-12.07 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.00-14.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

เวลา 07.14-08.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 09.04-09.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.12-12.07 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ดูดวงความรัก

เสริมดวงชตา