ฤกษ์ออกรถใหม่ แต่ละเดือน วันไหนดี เวลาไหนเฮง

ฤกษ์ออกรถใหม่ แต่ละเดือน วันไหนดี เวลาไหนเฮง


2018-08-04 19:26:07

ถ้าคุณอยากจะซื้อรถใหม่สักคัน นอกจากเตรียมเงินในกระเป๋า เตรียมตัวให้พร้อมแล้ว สิ่งที่คนไทยมักจะต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือ ฤกษ์ออกรถใหม่ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่มีมานาน เพราะเชื่อถือกันว่า ออกในช่วงวันเวลา ฤกษ์งามยามดี จะช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคล ช่วยให้เดินทางปลอดภัย แคล้วคลาดได้ ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าในแต่ละเดือน มีฤกษ์ดีสำหรับเตรียมออกรถป้ายแดง วันไหนดี เวลาไหนเลิศที่สุด

ฤกษ์งามยามดี ฤกษ์ออกรถใหม่ ประจำเดือน

เดือนมกราคม

วันที่ 8 , 15 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 09.59 (ห้ามคนที่เกิดวันจันทร์)

วันที่ 2 , 9 , 16 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 15.19 (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)

วันที่ 17 , 24 , 31 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 16.19 (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)

วันที่ 4 , 12 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 12.19 (ห้ามคนที่เกิดวันพุธกลางคืน)

เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 18, 25 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 09.59 น. (ห้ามคนที่ที่เกิดวันจันทร์)
วันที่ 20, 27 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 15.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)
วันที่ 7, 14 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 16.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)
วันที่ 16, 23 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 08.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์)

เดือนมีนาคม  

วันที่ 4, 11 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 09.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันจันทร์)
วันที่ 6, 13 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 15.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)
วันที่ 21, 28 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 16.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)
วันที่ 2, 9, 16 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 23, 30 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 12.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 17, 24, 31 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 13.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพฤหัสบดี)
เดือนเมษายน

วันที่ 24 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 15.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)
วันที่ 4, 11, 18, 25 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 16.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)
วันที่ 20, 27 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 14.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 7 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 13.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพฤหัสบดี)
เดือนพฤษภาคม

วันที่ 21, 28 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 08.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอังคาร)
วันที่ 8 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 15.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)
วันที่ 15, 22 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 14.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)
วันที่ 2, 9 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 16.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)
วันที่ 16, 23, 30 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 16.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)
วันที่ 4, 11 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 14.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 19, 26 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 13.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพฤหัสบดี)

เดือนมิถุนายน 

วันที่ 4, 11 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 08.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอังคาร)
วันที่ 18, 25 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 08.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอังคาร)
วันที่ 5, 12 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก14.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)
วันที่ 19, 26 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 15.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)
วันที่ 6 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 16.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)
วันที่ 13, 20, 27 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 08.29 น. (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)
วันที่ 15, 22, 29 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 14.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 2, 9 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 13.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพฤหัสบดี)
เดือนกรกฎาคม 

วันที่ 2, 9, 16, 23 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 08.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอังคาร)
วันที่ 3, 10, 17, 24, 31 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 15.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)
วันที่ 4, 11, 18, 25 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 08.29 น. (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)
วันที่ 6, 13, 20 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 14.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์)

เดือนสิงหาคม 

วันที่ 6 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 08.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันจันทร์)
วันที่ 20, 27 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 14.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)
วันที่ 7 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 15.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)
วันที่ 21, 28 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 15.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 1, 8 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 08.29 น. (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)
วันที่ 10 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 14.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 18, 25 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 13.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพฤหัสบดี)

เดือนกันยายน

วันที่ 3 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 09.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอังคาร)
วันที่ 10, 17, 24 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 08.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอังคาร)
วันที่ 4 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 15.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)
วันที่ 12, 19, 26 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก 16.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)
วันที่ 14, 21, 28 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก12.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 1, 8 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก13.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพฤหัสบดี)

เดือนตุลาคม 

วันที่ 1, 8 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก08.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอังคาร)
วันที่ 16, 30 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก15.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)
วันที่ 3 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก16.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)
วันที่ 5 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก12.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์)

เดือนพฤศจิกายน

วันที่ 12, 19, 26 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก08.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอังคาร)
วันที่ 6 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก15.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)
วันที่ 14, 21, 28 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก16.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์)
วันที่ 10, 17, 24 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก13.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพฤหัสบดี)

เดือนธันวาคม 

วันที่ 6 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก08.59 น. (ห้ามคนที่เกิดวันอังคาร)
วันที่ 11, 18, 25 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก15.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)
วันที่ 1 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก13.19 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพฤหัสบดี)

วันที่ 21 เวลาเริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก11.11 น. (ห้ามคนที่เกิดวันพุธ)

ดูดวงความรัก

เสริมดวงชตา