บทสวดบูชาพระรัตนตรัย พระคาถา บทสวดมนต์ เหมาะกับมือใหม่

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย พระคาถา บทสวดมนต์ เหมาะกับมือใหม่


บทสวดบูชาพระรัตนตรัย เบื้องต้น สำหรับมือใหม่ บทสวดมนต์ พระคาถา

บทสวดมนต์ พระคาถา เบื้องต้น บทสวดมนต์น่ารู้ สำหรับมือใหม่ บทสวดบูชาพระรัตนตรัย ทุกท่านที่กำลังค้นหา บทสวดมนต์ ซึ่งวันนี้ทางทีมงาน ดูดวงวันนี้ จะนำบทสวดมนต์ไหนมาฝาก สวดบ่อย ชีวิตดีขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกวันนี้ ทำงานหาเงินอย่างเดียว ทำให้หลงลืมจริยวัตร บางอย่างออกไป ยิ่งการ สวดมนต์ก่อนนอน ไว้พระก่อนนอน ที่เราถูกปลูกฝั่งมาให้มั่นปฎิบัติทุกคืน

ดูดวงวันนี้ จะมานำ บทสวดบูชาพระรัตนตรัย ง่ายๆ สั้นๆ มาให้ชาวพุทธได้บูชา ท่องจำ สวดมนต์ไหว้พระกัน นำไปใช้ได้จริง ให้ชีวิต เจิรญรุ่งเรื่องไปด้วย คาถาอาคมบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย แบบสั้น (สวดก่อนเข้านอน)

        อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

        สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

        สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

         นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
         นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
         นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย (แบบยาว)

          อิมินา   สักกาเรนะ   พุทธัง  อะภิปูชะยามิ
          อิมินา   สักกาเรนะ   ธัมมัง   อะภิปูชะยามิ
          อิมินา   สักกาเรนะ   สังฆัง   อะภิปูชะยามิ

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย พระคาถา อาคม

          อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ   ภะคะวา   พุทธัง   ภะคะวันตัง  อภิวาเทมิ (กราบ)
          สะวากขาโต   ภะคะวะตา   ธัมโม  ธัมมัง   นะมัสสามิ (กราบ)
          สุปะฏิปันโน   ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ   สังฆัง   นะมามิ (กราบ)

บทสวดมนต์นมัสการพระรัตนตรัย

          นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

บทสวดมนต์ไตรสรณคมน์

          พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

          ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

          ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ดูดวงความรัก

เสริมดวงชตา