ด้านสุขภาพ ให้ระวังประจำเดือนแห้ง หรือมาไม่ปกติ การเข้าสู่วัยชราเร็วกว่ากำหนด มีอารมณ์ทางเพศมากเกินไป ทำให้ร่างกายเสื่อมเร็ว ด้านการงาน ท่านที่ทำงานนางแบบ ดารา วงการบันเทิง งานจะเข้ามาให้เลือกเยอะ ด้านการเงิน มีเงินไหลเข้ามามาก แต่ก็ใช้มากเช่นกัน มักใช้จ่ายกับเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ด้านความรัก คนโสด ความรักที่มีเข้ามาหลายคนพร้อมกัน จนท่านตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใคร ส่วนท่านที่มีครอบครัว ให้ระวังจะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกแซง และให้ระวังการทำผิดต่อคู่ครองของท่าน