ด้านสุขภาพ ท่านมีเกณฑ์เจ็บป่วยทั้งทางกาย และทางใจ อาจเป็นเรื่องความรักที่ท่านกล่าวโทษตัวเอง หรือจะเป็นการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาด ทำให้ท่านอยากปลีกตัวอยากปฏิบัติธรรม อยากอยู่ในสถานที่สงบ ไร้ผู้คนมาเกี่ยวข้อง ด้านการงาน ท่านที่เป็นนักเรียน จะได้คะแนนผลสอบออกมาดี หรือสอบติดมหาวิทยาลัยที่ชอบ ส่วนเจ้าของกิจการ นักลงทุนทั้งหลาย รวมถึงนักธุรกิจ วันนี้เงียบเหงา ลูกค้าดูจะลดลงไป วันนี้หากต้องการลงทุน ให้ศึกษาการตลาดและทิศทางรวมถึงผู้ที่จะร่วมหุ้นให้ดี ด้านการเงิน วันนี้ไม่มีปัญหา ด้วยท่านเป็นคนใช้น้อย อีกทั้งไม่ยึดติดเรื่องวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ส่วนของความรัก คนโสด วันนี้ท่านไม่พร้อมจะเจอใคร จะด้วยความตั้งใจ หรือเป็นพื้นดวงก็แล้วแต่ มีเกณฑ์ไม่ยอมแต่งงาน ส่วนท่านที่มีครอบครัว คนในครอบครัวไม่ค่อยพูดจากันบางรายอาจเกิดจากการเข้าสู่รสพระธรรม แต่บางรายกำลังเศร้ากับเหตุการณ์ที่เคยผิดหวัง