ด้านสุขภาพ มีเกณฑ์เจ็บป่วยมาก เครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ อาจเพราะหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ ด้านการงาน ท่านต้องทำงานหนัก ผลงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย การเงิน วันนี้การเงินไม่ดีนัก มีเรื่องต้องใช้จ่ายในเรื่องเดินทาง ในส่วนของความรัก สำหรับคนโสด ท่านยังไม่ถูกใจใคร มาตรฐานค่อนข้างสูง ส่วนท่านที่มีครอบครัว ระวังการพูดจาที่ตรงเกินไป จะทำให้อีกฝ่ายเสียใจ