ด้านสุขภาพ ด้วยความที่ท่านเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีศักดิ์ศรีมาก ความมีตัวตนสูง ยึดติด ดังคำพูดที่ว่า “ตัวกูของของกู” ดังนั้น ท่านจึงมีสภาวะเครียดอยู่ตลอดเวลา ให้ระวังโรคหลอดเลือดในสมอง ความดันโลหิตสูง ด้านการงาน ท่านจะโดนเพ่งเล็งจากคนที่มีอำนาจมากกว่า อีกทั้งแรงกดดันจากคนรอบข้าง ให้ระวังจะทะเลาะกับคนในที่ทำงานถึงขั้นเกิดเป็นคดีความ ด้านการเงิน ค่อนข้างขัดสน ด้านความรัก สำหรับคนโสด ผู้ใหญ่ในบ้านยังไม่พึงพอใจ คนที่เข้ามาเป็นเขย หรือเป็นสะใภ้ หากท่านยังคงรักกันมากพอ จะสามารถเอาชนะใจได้ ท่านที่มีครอบครัว ระวังจะมีคนมาบงการ หรือชี้นำบุคคลในครอบครัว หากมีปัญหาใด ให้ปรึกษา บอกกล่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กันฟัง