ด้านสุขภาพ วันนี้ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ แข็งแรง เข้มแข็งดี แต่บางรายดูเหมือนไม่เป็นไร แต่จะเกิดเหตุกะทันหัน ด้านการงาน มีเกณฑ์รับงานที่ยาก และหินขึ้น อาจต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ผลของงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ ด้านการเงิน ท่านเป็นคนรู้จักวางแผนใช้จ่ายเงิน จึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงิน ด้านความรัก สำหรับคนโสด จะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติตาน้ำข้าว ท่านที่มีครอบครัวท่านควรแสดงออกทางความรักด้วยคำพูดบ้าง ชีวิตรักจะได้ไม่จืดชืด