ฝันเห็นที่กระทำการไปรษณีย์หรือคนส่งจดหมาย ทำนายทายฝันว่า จะได้รับข่าวสารจากญาติหรือได้เดินทางไกลไปติดต่อธุธุระ