ฝันมองเห็นเทือกเขาหรืออาคารบ้านช่องถล่มทลาย ทำนายทายฝันว่างานที่เริ่มนั้นจะล้มเหลวหรือมีการเคลื่อนย้ายหน้าที่ หรือบ้านเรือนที่อยู่

 

ถ้าเกิดฝันว่าตัวเองอยู่ในอาคารกระหน่ำนั้นด้วย ทำนายทายฝันว่าจะหมดเคราะห์แล้วก็ต้องมีความเคลื่อนไหวไปในทางดี

 

เลขให้โชคให้ลาภ 89 68 78 688 780