ฝันมองเห็นเทวดานางฟ้า หรือทวยเทพเทวดาเทพธิดาลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ ทำนายทายฝันว่า จะได้เกิดศิริมงคลแก่ตนเอง

 

 

เลขให้โชคให้ลาภ 89 29 79 891 219 798