ฝันว่าตนปฏิบัติภารกิจผู้ประกาศหรือป่าวประชาสัมพันธ์ ทำนายทายฝันว่างานที่กำลังทำอยู่จะล้มเหลว