ฝันมองเห็นอูฐ ทำนายทายฝันว่าจะมีชาวต่างประเทศชักชวนไปปฏิบัติงาน จะเป็นงานที่ดียิ่งกว่าที่ทำอยู่มากมาย หรือได้ติดต่องานกับคนต่างประเทศ