ฝันมองเห็นอุจจาระหรือขี้หรือได้จับขี้ หรือตนเองอุจจาระ ทำนายทายฝันว่า ผู้นั้นจะมีเคราะห์ จะมีเรื่องมีราวเสียหายในทางความโด่งดัง หรือถูกคนนินทาใส่ความป้ายสี

 

เลขให้โชคให้ลาภ 05 06 07 805 806 807