ฝันมองเห็นนางโลม ทำนายทายฝันว่าสตรีจะสร้างความลำบากให้

 

หากฝันว่าร่วมเพศกับหญิงขายบริการทางเพศ พยากรณ์ว่ามีเคราะห์ เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สมควรเสี่ยงดวง