ฝันมองเห็นหญิงท้องหรือคลอดลูก หรือฝันว่าตัวท่านเองคลอดลูก ความฝันนี้ทำนายทำนายทายฝันว่า งานที่ท่านคิดไว้จะสำเร็จเสร็จ หรือการทำนาค้าขายจะดียิ่งขึ้น

 

เลขให้โชคให้ลาภ 39 41 66 148 339 669