ฝันมองเห็นสตรีปัดกวาดถนนหนทางจนกระทั่งสะอาด ทำนายทายฝันว่าลักษณะการป่วยจะดีขึ้นกว่าเดิม เคราะห์ไม่ดีจะหายไป

 

ไม้กวาด

 

หญิงชายใดฝันว่าได้จับไม้กวาด ทำนายทายฝันว่า จะต้องเมื่อยล้าในหน้าที่การงาน แต่จะประสบโชคลาภตอนหลัง

 

เลขให้โชคให้ลาภ 19 14 149 414 449