ฝันว่าแตะต้องด้ายสายสิญจน์ที่กางรอบบ้าน หรือฝันว่ามีคนแก่เอาด้ายสายสิญจน์มาเกี่ยวคอ เกี่ยวมือ ฝันนี้เป็นนิมิตมงคลดี ทำนายทายฝันว่าจะมีคนแก่ช่วยเหลือ หรือได้เลื่อนฐานะหน้าที่การงาน

 

เลขให้โชคให้ลาภ 21 10 102 220 219