ฝันว่าได้เจอเณร หรือเณรองค์เล็กเดินเข้ามาในบ้าน ทำนายทายฝันว่าหญิงมีท้องจะได้บุตรหรือจะได้ลาภเป็นเครื่องใช้มีค่า

 

เลขให้โชคให้ลาภ 75 78 278 708 381