ฝันมองเห็นสัญลักษณ์กางเขน ศาสนาคริสต์หรือไม้กางเขนที่ปักบนหลุมศพ ทำนายฝันว่าจะได้ลาภหรือได้เลื่อนขั้นหน้าที่การงาน การค้าขายจะดียิ่งขึ้น

เลขให้โชคให้ลาภ 40 44 14 440 441 117