ฝันมองเห็นยมทูต หรือมองเห็นยมทูตพาวิญญาณไปพบท่านพญายม ทำนายทายฝันว่าเคราะห์กำลังจะหมด ชนะคดีความ ลักษณะการป่วยไข้จะดีขึ้นกว่าเดิม