หญิงชายใดฝันมองเห็นเทือกเขาเป็นทิวกีดขวางอยู่ด้านหน้า ทำนายทายฝันว่างานที่คิดไว้จะมีปัญหา หรือมีการเปลี่ยนเคลื่อนย้ายในหน้าที่

 

ถ้าเกิดฝันว่าได้ปีนเทือกเขาขึ้นที่สูง จะหมดเคราะห์ หรือได้รับข่าวดีจากญาติมิตร หรือหน้าที่ที่คิดสร้างไว้จะเสร็จ

 

เลขให้โชคให้ลาภ 99 89 296 298 889