ฝันมองเห็นภูเขาไฟ ทำนายทายฝันว่า จะมีเรื่องมีราวกระวนกระวายใจ มีคนทำให้ชื่อเสียงป่นปี้

 

เทือกเขา

หญิงชายใด ฝันมองเห็นเทือกเขาเป็นทิวกีดขวางอยู่ด้านหน้า ทำนายทายฝันว่า งานที่คิดไว้จะมีปัญหา หรือมีการเปลี่ยนเคลื่อนย้ายในหน้าที่ ถ้าเกิดฝันว่าได้ปีนเทือกเขาขึ้นที่สูง จะหมดเคราะห์หรือได้รับข่าวดีจากญาติมิตรหรือหน้าที่การงานที่คิดสร้างทำไว้จะเสร็จ

เลขให้โชคให้ลาภ 99 89 296 298 889