ฝันมองเห็นพระอาทิตย์ ทำนายทายฝันว่าจะมีอำนาจบุญบารมีแต่ว่าจะมีคนหมั่นไส้

 

เลขให้โชคให้ลาภ 09 08 709 818 910