หากฝันมองเห็นองค์พระมหากษัตริย์ หรือราชินี ทำนายทายฝันว่าท่านจะได้เลื่อนฐานะขั้นทางด้านราชการ หรือในตำแหน่งงานงานการทั่วๆไป หรืออาจมีโชคลาภสำหรับในการเสียงโชค ลาภลอย ได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่

 

เลขให้โชคให้ลาภ 89 19 59 298 198 589