ฝันมองเห็นพระปฏิมากรหรือพุทธรูป เป็นความฝันที่ดี ทำนายทายฝันว่า หากมีเคราะห์จะหมดเกลี้ยงไป จะประสบโชคลาภลอยหรืองานการที่ดีโดยไม่ได้นึกฝัน

 

เลขให้โชคให้ลาภ 91 92 198 199 299