ฝันมองเห็นไตรผ้าจีวร แต่ไม่เป็นองค์พระ ทำนายทำนายทายฝันว่าหากแต่งงานแล้วจะได้ลูกชาย หรือได้ลาภเป็นของมีค่าเป็นสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า

 

เลขให้โชคให้ลาภ 88 80 84 844 348 808 188