ฝันมองเห็นผ้ากฐินหรือองค์ผ้าป่าในงาน ทำนายทำนายทายฝันว่าจะได้ลาภลอย หรือโชคลาภทางการเสี่ยงดวง จะมีโชคฟลุ๊ค ด้านการค้าขาย

เลขให้โชคให้ลาภ 11 14 17 417 411 719 718