ฝันมองเห็นปูนซีเมนต์ ทำนายทายฝันว่ามีโชคทางการเงิน มีโครงงานจะสร้างที่อยู่หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์