หญิงชายใดฝันมองเห็นปล่องควันมีควันพวยพุ่ง ทำนายทายฝันว่า จะได้รับข่าวสารจากญาติมิตรที่อยู่ไกลห่างหรือสหายจะนำข่าวดีมาบอก

 

เลขให้โชคให้ลาภ 10 18 08 180 818 089