ฝันมองเห็นธรรมมาสน์ ทำนายทายฝันว่าคนแก่จะเมตตา สนับสนุนให้รุ่งโรจน์ในหน้าที่การงาน