ฝันมองเห็นธงลอยละล่องสลัดอยู่บนยอดเสาสูง ทำนายทายฝันว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นหน้าที่การงานดียิ่งขึ้นหรือคิดอะไรจะได้สมหวัง

 

เลขให้่โชค 35 41 91 531 419 654