ฝันเห็นที่ฝังศพหรือหลุมฝังศพ หรือตนเอวเดินเข้าไปในป่าช้าหลุมฝังศพ ทำนายทายฝันว่าจะประสบโชคลาภระยะไกล หรือจะมีหัวหน้าลาภมาให้ถึงที่บ้าน

 

เลขให้โชคให้ลาภ 04 24 28 408 428 448