ฝันมองเห็นทางรถไฟขนานกันไป หรือฝันว่าเดินไปตามทางรถไฟซึ่งมีไม้หมอนขวางรองอยู่ ทำนายทายฝันว่าจะมีการเคลื่อนย้ายหน้าที่ หรือที่อยู่ไประยะไกล

 

เลขให้โชคให้ลาภ 22 88 66 268 668 622