ฝันมองเห็นถังที่ไว้เพื่อใส่น้ำรวมทั้งถังหูหิ้วหรือตัวเองหิ้วถังใส่น้ำ ทำนายทายฝันว่าสิ่งที่คิดไว้จะได้ผลเสร็จหรือจะประสบโชคลาภลอยบ้างน้อย

 

เลขให้โชคให้ลาภ 07 06 609 669 093