ฝันว่าตัวเองได้ปีนต้นไม้ มีลักษณะเหนื่อยทุลักทุเลแต่ป่ายปีนไปอยู่บนต้นไม้ ทำนายทายฝันว่าการงานที่คิดไว้จะได้ผลสำเร็จเสร็จ แม้ว่าจะมีปัญหาก็พ้นไปได้

 

หากฝันว่าตะกายขึ้นไปแล้วตกลงมา จะได้รับความหมดหวัง หรือไม่จะได้รับเคราะห์จากลักษณะของการเจ็บเจ็บป่วย

 

เลขให้โชคให้ลาภ 50 15 57 752 751 729