ฝันมองเห็นต้นกัลปพฤกษ์ หรือตามความรู้ความเข้าใจในฝันว่าฯลฯไม้กัลปพฤกษ์ ทำนายทายฝันว่าเป็นฝันที่ดี ผู้ฝันคิดอะไรไว้จะสมความต้องการ

 

เลขให้โชคให้ลาภ 19 29 39 199 291 239