ฝัน มองเห็นตู้นิรภัยหรือตู้เหล็กใส่เอกสาร ในฝันนั้นว่าได้เปิดตู้ ทำนายทายฝันว่าจะได้รับข่าวดีจากระยะไกล หรือจะได้เลื่อนขั้นหน้าที่การงานเร็วนี้ๆ ถ้าหากเป็นผู้แทนขายจะได้รับความสำเร็จ

 

เลขให้โชคให้ลาภ 44 48 448 884 408