ฝันมองเห็นตัวเองปั้นดินหรือปั้นปูน หรือมองเห็นช่างปั้นกำลังปั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใด หากผู้ฝันเป็นคนพูดอย่างทำอย่างมีนิสัยเกกมะเหรก หรือชอบหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ทำนายทายฝันว่าจะได้รับเคราะห์อย่างมากแต่ว่าหากผู้นั้นเป็นคนมีคุณธรรม รวมทั้งมีจิตใจธรรมะธรรมโมจะตรงกันข้าม กลับกลายฝันดี และก็จะมีชื่อศักดิ์ศรี

 

เลขให้โชคให้ลาภ 11 12 117 118 112