ฝันมองเห็นซุง หรือขอนไม้ขนาดใหญ่ลอยน้ำ ทำนายทายฝันว่าควรต้องเดินทางไกลหรือเคลื่อนย้ายหน้าที่ แต่จะมีลาภระยะไกล

 

เลขให้โชคให้ลาภ 19 16 216 119 206