ฝันมองเห็นซินแสหรือหมอดู ทำนายทายฝันว่าปัญหาต่อการงานจะหมดไป จะมีคนมาช่วยเหลือบอกทางให้