ฝันมองเห็นช้องผม หรือผมปลอมเลียนแบบ หรือได้สวมวิก หรือช้องบนหัว ทำนายทายฝันว่าจะได้รับเคราะห์จากการยืมหนี้สินยืมสิน หรือเป็นคนกลางผู้ค้ำประกันหรือถูกคดโกง