ฝันมองเห็นฉลองพระบาท หรือรองเท้าของพระมหากษัตริย์ หรือเป็นเครื่องหมายของรูปรองเท้ากษัตริย์จากที่พิจารณาในฝัน ทำนายทายฝันว่าจะประสบโชคบุญบารมีจากคนแก่มีอำนาจเกื้อหนุนหรือได้เลื่อนฐานะ หน้าที่การงานสูงมากขึ้น

 

เลขให้โชคให้ลาภ 88 89 889 809 966 288